Odzyskiwanie danych z karty pamięci

Karty pamięci zadebiutowały jako nośniki pamięci do aparatów cyfrowych. W późniejszym czasie, gdy do powszechnego użytku weszły smartfony, większość z nich była wyposażona w slot na karty MicroSD. Karty pamięci są wygodnym nośnikiem danych. Pomagają łatwo przenosić dane pomiędzy aparatem, telefonem i komputerem. Jak każde urządzenie elektroniczne, karty pamięci również są podatne na uszkodzenia.

W większości obecnie produkowanych kart pamięci zarówno kontroler, układ zasilania i kość pamięci są wbudowane w jeden układ tzw. monolit. Odzyskanie danych w takim przypadku jest utrudnione ale możliwe do wykonania. Poniżej opisze kilka z wielu przypadków jakimi zajmuje się nasze laboratorium.

1. Karta pamięci sformatowana

Karta pamięci nie jest w stanie sformatować się samoczynnie. Do sformatowania dochodzi najczęściej na skutek kliknięcia złej opcji w telefonie, tablecie czy aparacie fotograficznym. Po sformatowaniu karty najważniejszą czynnością jest zaprzestanie pracy na tym nośniku. Wszelkie próby odzysku danych przeprowadzane za pomocą bezpłatnych programów dostępnych w sieci mogą zmniejszyć ilość danych, które uda się odzyskać lub nawet całkowicie uniemożliwić odzyskanie danych. Niektóre z tych programów zapisują bowiem odzyskane dane wprost na nośnik, z którego odzyskujemy dane. Jest to najczęściej popełniany błąd podczas odzyskiwania danych. Jeżeli przez przypadek sformatowałeś kartę pamięci, na której miałeś ważne dane zgłoś się od razu do naszego serwisu. Jeśli nie zostały nadpisane żadne sektory to dane uda się odzyskać w 100%.

2. Karta pamięci nie zgłasza się w telefonie i komputerze

Gdy karta pamięci nie jest widoczna ani w komputerze ani w telefonie komórkowym to jest to oznaka, że uległa poważnemu uszkodzeniu. Najczęściej psujące się elementy to kontroler pamięci lub sama kość pamięci. W starszych kartach elementy te są lutowane do płytki PCB więc ewentualne odzyskanie danych jest łatwiejsze. Nowe karty mają zintegrowane wszystkie elementy w jednym układzie – tzw. Monolicie. Proces odzyskiwania danych jest wtedy utrudniony ale możliwy do wykonania przez naszych techników.

3. Karta pamięci pokazuje nieprawidłową pojemność

Pojemność karty jest zazwyczaj nadrukowana na wierzchniej stronie. Jest podawana w gigabajtach. Tą samą pojemność powinien pokazać komputer lub telefon po włożeniu jej do czytnika. Błędy z pojemnością dotyczą zazwyczaj nieoryginalnych kart pamięci ale w sporadycznych przypadkach mieliśmy do czynienia z takim zachowaniem kart oryginalnych.

Jeśli z niewiadomych nam przyczyn pojemność jest wyświetlana błędnie może to oznaczać uszkodzenie karty i ryzyko utraty danych, które się na niej znajdują. W takim przypadku należy udać się do laboratorium w celu sprawdzenia czy karta pamięci jest sprawna, a dane na niej bezpieczne.

4. Karta pamięci niezainicjowana

Nową kartę należy zainicjować i założyć na niej partycję. Jest to normalna procedura po włożeniu jej do czytnika w telefonie czy komputerze. Jeśli jednak nie przeprowadzaliśmy żadnych operacji na partycjach, a karta jest już używana przez jakiś czas to taka sytuacja jest niedopuszczalna. W takim przypadku nie należy formatować ani zakładać czy usuwać żadnych partycji. Każda tego typu operacja może utrudnić lub uniemożliwić odzyskanie danych w laboratorium. w takiej sytuacji trzeba przynieść kartę do laboratorium, gdzie zostanie ona sprawdzona profesjonalnym oprogramowaniem do odzyskiwania danych.

5. Karta pamięci wolno pracuje

Karty pamięci charakteryzują się kilkoma prędkościami zapisu/odczytu danych. To od tego parametru zależy między innymi to w jakiej rozdzielczości będziemy mogli nagrywać film lub jak szybko zdjęcia będą się pokazywać w galerii w telefonie. Jeśli jednak zauważysz, że karta działa wolniej niż na początku to należy ją sprawdzić odpowiednim oprogramowaniem a dane zabezpieczyć na innym nośniku. Zmniejszona prędkość jest jednym z najczęściej występujących symptomów uszkodzenia karty. Jeśli jednak nie zdążyłeś zrobić backupu swoich danych, zgłoś się do naszego laboratorium w celu odzyskania danych.

6. Karta pamięci zawiesza telefon / komputer

Uszkodzona karta pamięci może uniemożliwić korzystanie z urządzenia w którym jest zamontowana. Telefon może przestać reagować na dotyk, a komputer może się zawiesić. Taka sytuacja jest dość często spotykana i w przypadku wystąpienia usterki trzeba zaprzestać z korzystania z uszkodzonego nośnika i zgłosić się do serwisu w celu odzyskania danych znajdujących się na karcie pamięci.